MenuNABÍDKA

×

A kolik to stojí?

O digitálním marketingu

1. Úvod do digitálního marketingu a jeho význam pro podnikání

V první kapitole se zaměříme na základní pojmy a principy digitálního marketingu, jako jsou segmentace trhu, cílení a pozicionování, a na význam zákaznické cesty pro úspěch marketingových aktivit. Dále se podíváme na různé digitální marketingové kanály a platformy a na to, jak je využít k dosažení marketingových cílů.

 

 

2. Rozbor digitálního prostředí: nástroje a technologie

V druhé kapitole se zaměříme na vyhledávačový marketing, včetně optimalizace pro vyhledávače (SEO) a placené reklamy (PPC). Probereme, jak zlepšit pozici webových stránek v organických výsledcích vyhledávačů a jak efektivně využívat placené reklamy k dosažení cílených zákazníků.

 

 

3. Zákazník v digitálním světě: chování a preference

V třetí kapitole se podíváme na sociální média jako nástroj pro marketing a budování značky. Představíme strategie a taktiky pro vytváření a sdílení obsahu, interakci se zákazníky a sledování výkonu na různých sociálních mediálních platformách.

 

 

4. Digitální marketingová strategie: plánování a provádění

V čtvrté kapitole se zaměříme na obsahový marketing a jeho význam pro přilákání, informování a angažování cílové skupiny. Prozkoumáme, jak vytvářet a sdílet kvalitní, relevantní a hodnotný obsah, který řeší potřeby a otázky zákazníků.

 

 

5. Sociální média a jejich vliv na digitální marketing

V páté kapitole se podíváme na e-mailový marketing jako efektivní a nízkonákladovou metodu dosažení zákazníků s cílenými a personalizovanými sděleními. Představíme osvědčené postupy pro úspěšné e-mailové marketingové kampaně a metriky pro sledování výkonu.

 

 

6. Význam obsahu v digitálním marketingu

V šesté kapitole se zaměříme na mobilní marketing a jeho význam v dnešním propojeném světě. Probereme, jak optimalizovat webové stránky a aplikace pro mobilní zařízení, vytvářet mobilní reklamy a využívat technologií, jako je geolokace a rozšířená realita, pro cílenou a interaktivní komunikaci se zákazníky.

 

 

7. Mobilní marketing: způsoby oslovování zákazníků

V sedmé kapitole se podíváme na affiliate marketing jako metodu spolupráce s partnery na propagaci produktů či služeb výměnou za provizi z prodeje. Prozkoumáme, jak vybudovat úspěšný affiliate program a jak získat a udržet důvěryhodné partnery.

 

 

8. E-mailový marketing a jeho role v komunikaci se zákazníky

V osmé kapitole se zaměříme na analytiku a měření výsledků digitálních marketingových kampaní. Představíme nástroje a metriky, které mohou podniky využít k sledování úspěšnosti svých kampaní a k rozhodování o alokaci zdrojů.

 

 

9. Měření úspěšnosti digitálního marketingu: KPI a analýza dat

V deváté kapitole se podíváme na A/B testování jako metodu zlepšování účinnosti marketingových kampaní a maximalizaci konverzních měr. Probereme, jak provádět A/B testy a jak interpretovat výsledky.

 

 

10. SEO a PPC: způsoby zvýšení viditelnosti a návštěvnosti

V desáté kapitole se zaměříme na retenční marketing a jeho význam pro udržení stávajících zákazníků a zvyšování jejich loajality. Prozkoumáme strategie a taktiky pro poskytování hodnoty zákazníkům, vytváření věrnostních programů a nabízení zákaznické podpory.

 

 

11. Affiliate marketing a jeho význam pro podnikání

V jedenácté kapitole se podíváme na influencer marketing jako strategii spolupráce s osobnostmi na sociálních médiích, blogerech nebo celebritách, které mají vliv na názory a rozhodování zákazníků. Probereme, jak najít vhodné influencery a jak s nimi úspěšně spolupracovat.

 

 

12. Online PR a influencer marketing

V dvanácté kapitole se zaměříme na integraci digitálního marketingu s tradičními marketingovými kanály a na význam omnikanálového přístupu pro dosažení konzistentních zákaznických zážitků. Prozkoumáme, jak koordinovat digitální a tradiční marketingové aktivity a jak měřit úspěšnost integrovaných kampaní.

 

 

13. Budování a udržování vztahu se zákazníky prostřednictvím CRM

V třinácté kapitole se podíváme na budoucnost digitálního marketingu a na trendy a technologie, které budou hrát klíčovou roli ve vývoji marketingových strategií a taktik. Probereme, jak se připravit na tyto změny a jak je využít k dosažení konkurenční výhody.

 

 

14. Digitální marketing v rámci globálního prostředí

V čtrnácté kapitole se zaměříme na etické aspekty digitálního marketingu, jako jsou ochrana osobních údajů, transparentnost a zodpovědnost za obsah. Probereme, jak podniky mohou zajistit, že jejich marketingové aktivity jsou v souladu s právními předpisy a etickými normami, a jak mohou předcházet negativním dopadům na zákazníky a společnost.

 

 

15. Budoucí trendy a výzvy v digitálním marketingu

V patnácté a závěrečné kapitole zhodnotíme, co jsme se naučili o digitálním marketingu a jeho významu pro podnikání. Navrhneme kroky, které podniky mohou podniknout k zlepšení svých digitálních marketingových strategií a dosažení trvalého úspěchu v konkurenčním prostředí.