MenuNABÍDKA

×

A kolik to stojí?

2. Rozbor digitálního prostředí: nástroje a technologie

Vyhledávačový marketing je základní součástí digitálního marketingu, která se zaměřuje na zvýšení viditelnosti webových stránek ve výsledcích vyhledávačů, jako je Google, Bing nebo Yahoo. Vyhledávačový marketing se skládá ze dvou hlavních komponent: optimalizace pro vyhledávače (SEO) a placené reklamy (PPC). V této kapitole se podrobně zaměříme na oba tyto aspekty a na to, jak je využít k dosažení marketingových cílů.

 

2.1 Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je proces zlepšování viditelnosti webových stránek v organických (neplacených) výsledcích vyhledávačů. SEO zahrnuje řadu technik a strategií, které pomáhají zlepšit pozici webové stránky ve výsledcích vyhledávačů, což vede k vyššímu provozu a potenciálně i ke zvýšení konverzí.

 

2.1.1 Klíčová slova

Klíčová slova jsou základem SEO. Jsou to slova a fráze, které uživatelé zadávají do vyhledávačů, když hledají informace, produkty nebo služby. Výběr správných klíčových slov je zásadní pro úspěch SEO, protože určuje, jaký druh obsahu bude na webové stránce a jak bude stránka vnímána vyhledávači.

Pro výběr správných klíčových slov je třeba provést důkladný výzkum. To zahrnuje analýzu konkurence, analýzu poptávky a analýzu zákaznických potřeb. Existuje mnoho nástrojů, které mohou pomoci při výzkumu klíčových slov, jako je Google Keyword Planner, Ahrefs nebo Moz.

 

2.1.2 On-page SEO

On-page SEO se týká optimalizace jednotlivých stránek webové stránky, aby byly pro vyhledávače atraktivnější. To zahrnuje optimalizaci obsahu, struktury a metadat stránky. Některé základní prvky on-page SEO zahrnují:

 • Unikátní a atraktivní titulky stránek a meta popisky
 • Použití klíčových slov v obsahu, URL a značení
 • Strukturování obsahu pomocí nadpisů
 • Vytváření kvalitního a relevantního obsahu pro uživatele
 • Optimalizace rychlosti načítání stránek
 • Využití interního prolinkování a externích odkazů
 • Zajištění responzivního designu pro mobilní zařízení
 • Využití strukturovaných dat a schema.org značení pro zlepšení snadnosti vyhledávání

 

2.1.3 Off-page SEO

Off-page SEO se týká činností mimo webovou stránku, které mohou zlepšit její pozici ve výsledcích vyhledávačů. To zahrnuje budování zpětných odkazů, sociální signály a online pověst. Některé základní prvky off-page SEO zahrnují:

 • Získávání kvalitních a relevantních zpětných odkazů
 • Vytváření sociálních signálů prostřednictvím sdílení obsahu na sociálních médiích
 • Budování online pověsti a získávání pozitivních recenzí
 • Spolupráce s influencery a blogery v daném odvětví

 

2.1.4 Technické SEO

Technické SEO se zaměřuje na optimalizaci webových stránek z hlediska technických aspektů, jako je rychlost načítání, indexace a bezpečnost. Některé základní prvky technického SEO zahrnují:

 • Optimalizace rychlosti načítání stránek
 • Zajištění správné indexace stránek vyhledávači
 • Vytváření XML sitemap a robots.txt souborů
 • Zajištění bezpečnosti webové stránky pomocí HTTPS
 • Řešení chyb 404 a přesměrování

 

2.2 Placená reklama (PPC)

Placená reklama (PPC) je druhým hlavním aspektem vyhledávačového marketingu. PPC reklamy jsou placené inzeráty, které se zobrazují na vrcholu nebo na boku výsledků vyhledávačů. Inzerenti platí za každé kliknutí na reklamu, což je odkud plyne název "pay-per-click". PPC reklamy mohou být účinným způsobem, jak rychle dosáhnout větší viditelnosti ve výsledcích vyhledávačů a přilákat cílený provoz na webovou stránku.

 

2.2.1 Výběr klíčových slov pro PPC

Stejně jako u SEO, výběr správných klíčových slov je zásadní pro úspěch PPC kampaní. Inzerenti musí zvážit, která klíčová slova jsou relevantní pro jejich produkty nebo služby, která mají dostatečný objem vyhledávání a která mají přijatelnou cenu za kliknutí. Výzkum klíčových slov pro PPC může být prováděn pomocí stejných nástrojů jako pro SEO, s důrazem na konkurenci a náklady na kliknutí.

 

2.2.2 Struktura PPC kampaně

Správná struktura PPC kampaně je důležitá pro dosažení optimálních výsledků. Kampaň by měla být rozdělena do několika ad groups (reklamních skupin), které se zaměřují na různá klíčová slova a obsahují relevantní reklamy. Každá ad group by měla obsahovat několik variant reklam, které se liší textem, nápadem nebo zobrazením, aby bylo možné provádět A/B testování a optimalizovat výkon kampaně.

 

2.2.3 Nastavení nabídek a rozpočtů

Nastavení nabídek a rozpočtů je klíčové pro úspěšné řízení PPC kampaně. Inzerenti musí určit, kolik jsou ochotni zaplatit za každé kliknutí na svou reklamu a jaký je jejich celkový rozpočet pro kampaň. Nabídky mohou být řízeny automatizovaně pomocí algoritmů vyhledávače nebo manuálně pomocí vlastní strategie. Důležité je pravidelně sledovat výkonnost kampaně a přizpůsobovat nabídky a rozpočty podle potřeby.

 

2.2.4 Optimalizace konverzního poměru

Optimalizace konverzního poměru (CRO) je proces zlepšování webové stránky nebo reklamy s cílem zvýšit počet návštěvníků, kteří se stávají zákazníky nebo splňují jiné cíle. CRO je zásadní pro úspěch PPC kampaní, protože snižuje náklady na získání zákazníka a zvyšuje návratnost investice. Optimalizace konverzního poměru zahrnuje A/B testování různých variant reklam, vylepšení designu a obsahu webových stránek a zlepšení nástrojů pro sledování a měření výkonnosti.

 

2.2.5 Monitorování a analýza výsledků

Monitorování a analýza výsledků je nezbytná pro úspěch PPC kampaní. Inzerenti musí pravidelně sledovat metriky, jako jsou náklady na kliknutí, konverzní poměr a návratnost investice, aby bylo možné přizpůsobovat strategii a optimalizovat výkon kampaně. K dispozici je mnoho nástrojů pro sledování a analýzu výsledků PPC kampaní, včetně Google Ads, Bing Ads a třetích stran, jako je Optmyzr nebo WordStream.

 

2.3 Souhrn

Vyhledávačový marketing je klíčovou součástí digitálního marketingu, který zahrnuje optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a placené reklamy (PPC). SEO zahrnuje řadu technik a strategií, které pomáhají zlepšit pozici webových stránek ve výsledcích vyhledávačů, zatímco PPC reklamy umožňují rychle dosáhnout větší viditelnosti ve výsledcích vyhledávačů prostřednictvím placených inzerátů.

Úspěch vyhledávačového marketingu závisí na schopnosti inzerentů provádět důkladný výzkum klíčových slov, optimalizovat webové stránky a reklamy a sledovat a analyzovat výsledky. Pro dosažení optimálních výsledků je důležité pravidelně aktualizovat a přizpůsobovat strategii vyhledávačového marketingu podle měnících se potřeb zákazníků a tržních podmínek.