MenuNABÍDKA

×

A kolik to stojí?

12. Online PR a influencer marketing

Online PR a influencer marketing se staly v posledních letech nedílnou součástí digitálního marketingu. Tyto strategie umožňují podnikům dosáhnout vyššího povědomí o značce, navázat vztahy s cílovou skupinou a zvýšit důvěru v jejich produkty nebo služby. V této kapitole se podrobněji zaměříme na online PR a influencer marketing a jejich význam pro podnikání.

12.1 Online PR: základy a význam pro podnikání

Online PR (Public Relations) je proces řízení komunikace mezi organizacemi a veřejností prostřednictvím digitálních médií a platform. Cílem online PR je vytvářet pozitivní obraz značky, navazovat vztahy s klíčovými zúčastněnými stranami a řešit veřejné problémy nebo krize. Některé klíčové prvky online PR zahrnují:

 • Vytváření a šíření tiskových zpráv a multimediálního obsahu
 • Spolupráce s novináři, bloggery a influencery
 • Monitorování a řízení pověsti značky
 • Řešení krizových situací
 • Využití sociálních médií pro komunikaci s veřejností

Online PR přináší podnikům řadu výhod, jako je zvýšení povědomí o značce, zlepšení reputace, navazování vztahů s klíčovými zúčastněnými stranami a zvýšení důvěry veřejnosti v produkty nebo služby.

12.2 Influencer marketing: základy a význam pro podnikání

Influencer marketing je marketingová strategie, která spočívá ve spolupráci s osobami s vlivem na sociálních médiích (influencery), které mají schopnost ovlivnit názory a rozhodování svých následovníků. Cílem influencer marketingu je využít důvěry a vztahů, které influencer má se svou cílovou skupinou, aby bylo dosaženo vyššího povědomí o značce, zvýšení prodeje a zlepšení pověsti.

Influencer marketing přináší podnikům řadu výhod, jako je:

 • Přístup k novým cílovým skupinám a trhům
 • Zvýšení povědomí o značce a důvěry veřejnosti
 • Vytváření autentického a důvěryhodného obsahu
 • Zlepšení reputace a pověsti značky

12.3 Nejlepší postupy v online PR a influencer marketingu

Pro dosažení úspěchu v online PR a influencer marketingu je důležité dodržovat několik nejlepších postupů:

 • Vypracujte strategii: Před zahájením jakékoli online PR nebo influencer marketingové kampaně je důležité mít jasně definovanou strategii, která zahrnuje cíle, cílovou skupinu, klíčové poselství a metriky úspěchu.
 • Vyberte správné platformy a partnery: Zvolte platformy a partnery, které nejlépe odpovídají vašemu podnikání a cílové skupině. Při výběru influencerů je důležité zvážit jejich dosah, autentičnost a schopnost ovlivnit názory svých následovníků.
 • Vytvářejte kvalitní a hodnotný obsah: Jak v online PR, tak v influencer marketingu je klíčovým faktorem úspěchu kvalitní a hodnotný obsah, který rezonuje s vaší cílovou skupinou.
 • Buďte transparentní: Dodržujte pravidla a nařízení týkající se reklamy a propagace a zajistěte transparentnost ve vašich online PR a influencer marketingových kampaních.
 • Monitorujte a měřte výsledky: Průběžně sledujte a měřte výsledky vaší online PR a influencer marketingové kampaně a provádějte úpravy, které vám pomohou dosáhnout lepších výsledků.

12.4 Závěr

Online PR a influencer marketing jsou důležité strategie digitálního marketingu, které mohou pomoci podnikům zvýšit povědomí o značce, navázat důvěryhodné vztahy s cílovou skupinou a zlepšit reputaci. Dodržováním nejlepších postupů a zohledňováním potřeb a očekávání vaší cílové skupiny můžete dosáhnout úspěchu v těchto oblastech a zajistit dlouhodobý růst a úspěch pro vaše podnikání.